WETTELIJKE VERMELDING

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SILIGHO.

 

Deze website is eigendom van Siligho.

Uw toegang tot en gebruik van de site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

Door deze site te betreden en te gebruiken aanvaardt u, zonder beperking en kwalificatie, de volgende algemene voorwaarden.

Siligho kan op ieder moment deze algemene voorwaarden herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke revisies en dient deze pagina te bezoeken voor iedere toegang om de actuele algemene voorwaarden, waaraan u gebonden bent, te herzien.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De toelating wordt gegeven voor het tijdelijk opslaan van de site om deze te bekijken op een PC of scherm voor privé-, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, overdracht, verdeling en ieder commercieel gebruik van de inhoud van de site is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Siligho.

De foto’s van personen of plaatsen getoond op de site zijn ofwel de eigendom van of gebruikt door Siligho met toelating. Het gebruik van deze voorgaande elementen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Siligho.

Siligho probeert
 voor
 u
 de
 gegevens 
op 
deze
 website 
zo 
accuraat
 mogelijk 
weer
 te 
geven.
 Siligho heeft het recht om de inhoud van deze site op ieder moment, om welke reden ook en zonder kennisgeving te wissen, te wijzigen of aan te vullen.

Wanneer 
er 
onjuistheden
 voorkomen
 op 
deze 
website 
of 
mocht 
de 
informatie
 (gedeeltelijk)
niet 
meer 
actueel
 zijn,
dan
aanvaardt
 Siligho 
geen
 enkele 
aansprakelijkheid.

Siligho is niet aansprakelijke voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsels door uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om deze site te betreden, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze site.

Iedere mededeling via de site, per e-mail of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als niet-confidentieel en zonder eigendomsrecht.

Siligho is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang.

 

Siligho is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites gelinkt aan de site. Uw toegang tot of het gebruik van dergelijke sites gebeurt op eigen risico.

 

U erkent dat het Internet een open netwerk is en dat Siligho de informatieoverdracht over het Internet niet controleert.

De product- en dienstgerelateerde informatie geleverd door Siligho via deze site wordt geregeld door de Belgische wetten. Als u deze site betreedt en / of er gebruik van maakt vanuit een plaats buiten de jurisdictie van de wetten van België, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke lokale wetten en regelgevingen.

U erkent dat de Belgische wetten, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van de site. Bij een geschil stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

Siligho is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KOK@HOME

BTW nr.: BE 0712.497.959

 

 

COOKIEBELEID.

 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”